techniki opisy forum galerie


 

Mini-słownik francusko-polskiNasz mini-słownik zawiera słowa najczęściej spotykane w przewodnikach kanioningowych.

Opis terenu:
acces pédestre - dojście piesze
affluent - dopływający, wpadający
altitude d'arrive - wysokość npm, na której kanioning się kończy
altitude de depart - wysokość npm, na której rozpoczyna się kanioning
barrage - tama
blocs - bloki skalne w korycie potoku
canyon tres engage - kanion trudny, wymagający
caractere aquatique - charakterystyka wodna kanionu
cascade - kaskada
conduite d'eau - sztuczny kanał wodny
le chemin - droga
debit d'eau - zanieczyszczenia wody
deescalade - pokonanie trudności pionowej metodami wspinaczkowymi
denivelée - deniwelacja, różnica w pionie między najwyżej a najniżej położonym miejscem w metrach, w kanionach najczęściej liczona jest między początkiem a końcem kanionu
descende - zejście, zjazd
digue - tama, grobla, ewent. bariera, przeszkoda
echappatoire - wypływ
ensoileillé - słoneczny, nasłoneczniony
etroit - wąski
glace - lód
gorge - wąwóz
grotte - grota, jaskinia
hauteur - wysokość (grande hauteur - duża wysokość)
longue marche - długi odcinek pieszy
longueur du canyon - długość kanionu w poziomie
main courante - główny nurt
marmite - marmit, kocioł eworsyjny w dnie potoku
moulin - młyn
nager - pływać
navette - odległość pomiędzy początkiem i końcem kanionu, liczona wzdłuż drogi dojazdowej
neige - śnieg
obstacle - przeszkoda
partie encaissee - przejście wciśnięte między skaliste ściany
passerelle - wiszący mostek
petit ressaut - prożek
petit village - wioska, osada
pierre - skała, kamień
piste - ścieżka
pont - most
prendre - kierować się
rappel sous cascade - zjazd pod kaskadą wody
retour pédestre - powrót pieszy
rive droite - prawy brzeg (rzeki)
rive gauche - lewy brzeg (rzeki)
riviere - rzeka
roche calcaire - skała wapienna, wapień
saut possible - skok możliwy
sentier - ścieżka
siphon - syfon, bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie woda wpływa pod skałę, ewent. blok skalny
sortie - wyjście, wylot wąwozu
tobbogan - stroma, gładka pochylnia, tzw. "zjeżdżalnia" (tobbogan de 15 metres - 15-metrowa zjeżdżalnia
traverse - trawers, przemieszczenie się w poziomie na tej samej wysokości
vallée - dolina
vasque - niecka

Warunki atmosferyczne:
bon conditions - dobre warunki
differentes periodes de l'année - różne pory roku
periode autorisée - okres, w którym dopuszcza się działalność kanioningową
periode conseillée - zalecana pora roku
prevision du temps - prognoza pogody
temperature de l'eau - temperatura wody
temperature de l'air - temperatura powietrza

Trudności:
difficulte - trudność
difficile - trudny
facile - łatwy
tres difficile - bardzo trudny

Sprzęt i jego użycie:
amarrage - stanowisko zjazdowe
bloqueur et une poulie - zestaw do autoratownictwa składający się z przyrządu zaciskowego (np. poignée) i bloczka
baudrier - uprząż
casque - kask ochronny
combinaison neoprene - kombinezon neoprenowy
corde de securité est obligatoire - lina asekuracyjna / zapasowa jest obowiązkowa (konieczna)
couverture de survie - folia ratownicza, tzw. NRC
couteau - nóż
un descendeur en huit - przyrząd zjazdowy (ósemka)
equipement - sprzęt
endurance - wytrzymałość
lampe frontale - lampa czołowa, tzw. czołówka
longe - lonż, pętla z liny do autoasekuracji
maillon rapide - typ karabinka, wykorzystywany często na stanowiskach zjazdowych w kanionach
masque de plongée - maska do nurkowania
mousqueton a vis - karabinek zakręcany
pharmacie - apteczka medyczna
plaquettes - plakietka, blaszka z oczkiem na karabinek, którą osadza się na kotwie zamocowanej w skale
pitons - haki
sac a dos - worek transportowy, plecak
sangles - pętle z taśmy poliamidowej służące zazwyczaj do skonstruowania stanowiska zjazdowego
sifflet - gwizdek
tyrolienne - tyrolka, lina naciągnięta w poziomie lub pod skosem, która umożliwia np. ucieczke od głównego nurtu potoku lub wodospadu
usage de la corde - użycie liny (ewent. wytrzymałość liny)

Inne:
Attention! - uwaga!
téléphone d'urgence - telefon alarmowy; numer, pod który należy dzwonić w razie wypadku

O nas

Reklama